לימוד עברית

מארז הכולל את כל ספרי הקורס ואת ערכת ה-DVD הנלווית
מחיר רגיל: 815 ש"ח
מחיר באתר: 615 ש"ח
ספר הלימוד המקיף להקניית יסודות השפה העברית המדוברת בישראל. על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך, האגף לחינוך מבוגרים
מחיר רגיל: 185 ש"ח
מחיר באתר: 165 ש"ח
חוברת פתרונות לתרגילים לספר "אולפן עברית"
מחיר רגיל: 125 ש"ח
מחיר באתר: 100 ש"ח
ספר ההסברים ליסודות הדקדוק והתחביר בעברית - ספר נלווה לספר הלימוד המקיף "אולפן עברית" להקניית יסודות השפה העברית המדוברת בישראל. על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך, האגף לחינוך מבוגרים
מחיר רגיל: 185 ש"ח
מחיר באתר: 165 ש"ח
מדריך חדש לנטיית הפעלים בשפה העברית, הכולל מפתח פעלים המכיל יותר מ-4200 פעלים נפוצים עם הפנייה ללוח המתאים, ולאחריו 264 לוחות נטייה מסודרים לפי בניינים וגזרות
מחיר רגיל: 120 ש"ח
מחיר באתר: 115 ש"ח
מדריך חדש לנטיית הפעלים בשפה העברית, הכולל מפתח פעלים המכיל יותר מ-4200 פעלים נפוצים עם הפנייה ללוח המתאים, ולאחריו 264 לוחות נטייה מסודרים לפי בניינים וגזרות
מחיר רגיל: 120 ש"ח
מחיר באתר: 115 ש"ח
מדריך חדש לנטיית הפעלים בשפה העברית, הכולל מפתח פעלים המכיל יותר מ-4200 פעלים נפוצים עם הפנייה ללוח המתאים, ולאחריו 264 לוחות נטייה מסודרים לפי בניינים וגזרות
מחיר רגיל: 120 ש"ח
מחיר באתר: 115 ש"ח
מדריך חדש לנטיית הפעלים בשפה העברית, הכולל מפתח פעלים המכיל יותר מ-4200 פעלים נפוצים עם הפנייה ללוח המתאים, ולאחריו 264 לוחות נטייה מסודרים לפי בניינים וגזרות
מחיר רגיל: 120 ש"ח
מחיר באתר: 115 ש"ח
מדריך חדש לנטיית הפעלים בשפה העברית, הכולל מפתח פעלים המכיל יותר מ-4200 פעלים נפוצים עם הפנייה ללוח המתאים, ולאחריו 264 לוחות נטייה מסודרים לפי בניינים וגזרות
מחיר רגיל: 120 ש"ח
מחיר באתר: 115 ש"ח
מדריך חדש לנטיית הפעלים בשפה העברית, הכולל מפתח פעלים המכיל יותר מ-4200 פעלים נפוצים עם הפנייה ללוח המתאים, ולאחריו 264 לוחות נטייה מסודרים לפי בניינים וגזרות
מחיר רגיל: 120 ש"ח
מחיר באתר: 115 ש"ח
ספר לימוד 224 עמודים מלווה ב-3 תקליטורי DVD בני כ-60 דקות כל אחד
מחיר רגיל: 299 ש"ח
מחיר באתר: 285 ש"ח
ספר לימוד 224 עמודים מלווה ב-3 תקליטורי DVD בני כ-60 דקות כל אחד
מחיר רגיל: 299 ש"ח
מחיר באתר: 285 ש"ח
ספר לימוד 224 עמודים מלווה ב-3 תקליטורי DVD בני כ-60 דקות כל אחד
מחיר רגיל: 299 ש"ח
מחיר באתר: 285 ש"ח
ספר לימוד 224 עמודים מלווה ב-3 תקליטורי DVD בני כ-60 דקות כל אחד
מחיר רגיל: 299 ש"ח
מחיר באתר: 285 ש"ח
ספר לימוד 224 עמודים מלווה ב-3 תקליטורי DVD בני כ-60 דקות כל אחד
מחיר רגיל: 299 ש"ח
מחיר באתר: 285 ש"ח
אלבום צבעוני בן 192 עמודים כולל מילון מונחים בכריכה קשה בגודל 17/23 ס"מ ותקליטור DVD בן כ-90 דקות. מארז קרטון המאגד את הספר והתקליטור
מחיר רגיל: 165 ש"ח
מחיר באתר: 155 ש"ח
אלבום צבעוני בן 192 עמודים כולל מילון מונחים בכריכה קשה בגודל 17/23 ס"מ ותקליטור DVD בן כ-90 דקות. מארז קרטון המאגד את הספר והתקליטור
מחיר רגיל: 165 ש"ח
מחיר באתר: 155 ש"ח
אלבום צבעוני בן 192 עמודים כולל מילון מונחים בכריכה קשה בגודל 17/23 ס"מ ותקליטור DVD בן כ-90 דקות. מארז קרטון המאגד את הספר והתקליטור
מחיר רגיל: 165 ש"ח
מחיר באתר: 155 ש"ח
אלבום צבעוני בן 192 עמודים כולל מילון מונחים בכריכה קשה בגודל 17/23 ס"מ ותקליטור DVD בן כ-90 דקות. מארז קרטון המאגד את הספר והתקליטור
מחיר רגיל: 165 ש"ח
מחיר באתר: 155 ש"ח
אלבום צבעוני בן 192 עמודים כולל מילון מונחים בכריכה קשה בגודל 17/23 ס"מ ותקליטור DVD בן כ-90 דקות. מארז קרטון המאגד את הספר והתקליטור
מחיר רגיל: 165 ש"ח
מחיר באתר: 155 ש"ח
ספר לימוד 320 עמודים מלווה ב-3 תקליטורי שמע ובתקליטור DVD בן כ-60 דקות (בשיטת PAL - מתאים גם לכל מקלט DVD בשיטת multisystem)
מחיר רגיל: 299 ש"ח
מחיר באתר: 285 ש"ח
ספר לימוד 320 עמודים מלווה ב-3 תקליטורי שמע ובתקליטור DVD בן כ-60 דקות (בשיטת PAL - מתאים גם לכל מקלט DVD בשיטת multisystem)
מחיר רגיל: 299 ש"ח
מחיר באתר: 285 ש"ח
ספר לימוד 320 עמודים מלווה ב-3 תקליטורי שמע ובתקליטור DVD בן כ-60 דקות (בשיטת PAL - מתאים גם לכל מקלט DVD בשיטת multisystem)
מחיר רגיל: 299 ש"ח
מחיר באתר: 285 ש"ח
ספר לימוד 320 עמודים מלווה ב-3 תקליטורי שמע ובתקליטור DVD בן כ-60 דקות (בשיטת PAL - מתאים גם לכל מקלט DVD בשיטת multisystem)
מחיר רגיל: 299 ש"ח
מחיר באתר: 285 ש"ח
שיחון כיס 192 עמודים בכריכה רכה עם מספר רישיון אישי
מחיר רגיל: 75 ש"ח
מחיר באתר: 72 ש"ח
שיחון כיס 192 עמודים בכריכה רכה עם מספר רישיון אישי
מחיר רגיל: 75 ש"ח
מחיר באתר: 72 ש"ח
שיחון כיס 192 עמודים בכריכה רכה עם מספר רישיון אישי
מחיר רגיל: 75 ש"ח
מחיר באתר: 72 ש"ח
שיחון כיס 192 עמודים בכריכה רכה עם מספר רישיון אישי
מחיר רגיל: 75 ש"ח
מחיר באתר: 72 ש"ח
שיחון כיס 192 עמודים בכריכה רכה עם מספר רישיון אישי
מחיר רגיל: 75 ש"ח
מחיר באתר: 72 ש"ח
שיחון כיס 160 עמודים בצבע מלא, בכריכה רכה עם מספר רישיון אישי
מחיר רגיל: 75 ש"ח
מחיר באתר: 70 ש"ח
שיחון כיס 160 עמודים בצבע מלא, בכריכה רכה עם מספר רישיון אישי
מחיר רגיל: 75 ש"ח
מחיר באתר: 70 ש"ח